# Python Veri Tipleri

Python veri tipleri (data types) konusunu işliyoruz.

Bir önceki dersimizde değişkenlerin ne olduğunu ve nasıl oluşturabileceğimizi öğrendik. Şimdi ise Python programlama dillerinde oluşturduğumuz değişkenlerin hangi tiplerde olabileceklerini göreceğiz.

1. Veri Tipi Çeşitleri

Programlamada kullanacağımız verinin tipi çok önemlidir. Çünkü örnek olarak bir muhasebe programında ondalık sayılar kullanmanız gerekirken bunun yerine sadece tam sayılar kullanırsanız büyük sorunlar yaşarsınız. Bunun için kullanabileceğiniz veri tiplerini en başta öğrenmeniz çok önemlidir. Kullanabileceğiniz veri tipleri şunlardır;

 • Metin tipleri: str

 • Sayısal tipler: int , float , complex

 • Dizi tipleri: list , tuple , range

 • Adresleme tipleri: dict

 • Küme tipleri: set , frozenset

 • Mantıksal tipler: bool

 • Binary tipler: bytes , bytearray , memoryview

Aşağıdaki tabloda her bir veri tipe ait değişkeni nasıl oluşturacağımızı ve bu veri tiplerine ait örnekleri görebilirsiniz.

Örnek

Veri Tipi

x = "Merhaba Dünya"

str

x = 20

int

x = 20.5

float

x = 1j

complex

x = ["elma", "muz", "çilek"]

list

x = ("elma", "muz", "çilek")

tuple

x = range(6)

range

x = {"isim" : "Yunus", "yas" : 36}

dict

x = {"elma", "muz", "çilek"}

set

x = frozenset({"elma", "muz", "çilek"})

frozenset

x = True

bool

x = b"Merhaba"

bytes

x = bytearray(5)

bytearray

x = memoryview(bytes(5))

memoryview

2. Veri Tipini Belirterek Değişken Oluşturma

Değişkenler dersinde anlattığımız üzere Python programlama dilinde bir değişken oluştururken o değişkenin tipini belirtecek bir terim kullanmanıza gerek yoktur. Python, oluşturduğunuz değişkene atayacağınız değer üzerinden otomatik olarak o değişkenin tipini algılayacaktır.

a = 5   #Sayısal tip olan (int)
b = "5"  #Metin tipi olan (str)

print(type(a))  # <class 'int'>
print(type(b))  # <class 'str'>

Örnek kodda gördüğünüz gibi oluşturduğumuz a ve b değişkeninin sayı mı yoksa metin mi olduğunu Python otomatik olarak tespit etti ve tipini atadı. Fakat siz isterseniz oluşturacağınız değişkenin tipini kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Örnek

Veri Tipi

x = str("Merhaba Dünya")

str

x = int(20)

int

x = float(20.5)

float

x = complex(1j)

complex

x = list(("elma", "muz", "çilek"))

list

x = tuple(("elma", "muz", "çilek"))

tuple

x = range(6)

range

x = dict(isim="John", yas=36)

dict

x = set(("elma", "muz", "çilek"))

set

x = frozenset(("elma", "muz", "çilek"))

frozenset

x = bool(5)

bool

x = bytes(5)

bytes

x = bytearray(5)

bytearray

x = memoryview(bytes(5))

memoryview

Elinizdeki bir değişkenin veri tipini öğrenebilmek için type() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

3. Veri Tipleri Arası Dönüşüm

Elinizde mevcut olan bir değişkenin tipini değiştirmek istediğinizde, örneğin int tipindeki bir sayıyı float tipine çevirmek için yukarıda yer alan örnekleri kullanabilirsiniz. Artı olarak şu örneği inceleyebilirsiniz;

a = 5

print(a)     # 5
print(type(a))  # <class 'int'>

a = float(a)

print(a)     # 5.0
print(type(a))  # <class 'float'>

Aynı şekilde int tipindeki bir sayıyı string(metin) türündeki str tipine çevirmek aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz;

a = 5

print(type(a))  # <class 'int'>

a = str(a)

print(type(a))  # <class 'str'>

Yukarıda veri tiplerine ait örnekleri gördük. Bundan sonraki derslerimizde her bir veri tipini tek tek detaylıca inceleyeceğiz.

Last updated