# Python Boolen

Python boolen konusunu işliyoruz.

Matematikte mantık dediğimizde aklımıza nasıl doğru ve yanlış terimleri geliyorsa Python programlama dilinde de boolen veri tipinde True ve False değerleri karşımıza çıkıyor. Herhangi iki değeri karşılaştırdığınızda veya bir ifadenin doğrulunu kontrol ederken bool veri tipini kullanabilirsiniz.

print(5 > 4)    # True
print(5 == 4)    # False
print(5 < 4)    # False

Örnekteki gibi Python ile bir durumu kontrol ettiğinizde size True veya False olarak cevap döner. Aynı şekilde if kontrol durumları ile de bool ifadeleri kullanabilirsiniz.

a = 10
b = 20

if a > b:
  print("a büyüktür b den")
else:
  print("b büyüktür a dan")

Python programlama dilinde nasıl ki int, str gibi veri tiplerinde değişkenler oluşturabiliyorsanız aynı şekilde bool veri tipinde de değişkenler oluşturabilirsiniz ve mevcut değişkenleri kontrol edebilirsiniz.

a = bool(True)
b = bool(False)

print(a)    # True
print(b)    # False

Mevcut değişkenleri kontrol ederken eğer değişken 0 harici herhangi bir değere sahipse True , 0 ve boş değerlere sahipse False değeri döner.

x = "Merhaba"
y = 15
z = ["elma", "çilek", "muz"]

print(bool(x))  # True
print(bool(y))  # True
print(bool(z))  # True

Bu örnekte değişkenler bir değere sahip olduğu için True döndü.

bool(False)  # False
bool(None)   # False
bool(0)    # False
bool("")    # False
bool(())    # False
bool([])    # False
bool({})    # False

Burada ise 0 ve boş değerler olduğu için sonuçlarımız False döndü. Bool değerler en çok fonksiyonlarda kullanılır ve hayati bir öneme sahiptir. Bir fonksiyonun dönüş değerini boolen ayarlayarak kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

def ciftsayikontrol(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False

print(ciftsayikontrol(5))    # False
print(ciftsayikontrol(8))    # True

Örnekte fonksiyona gönderdiğimiz sayının çift veya tek sayı olma durumunu kontrol ediyoruz. Siz de yazdığınız fonksiyonlara bool dönüş değerleri vererek kodlamanıza kontroller ekleyebilir ve bu doğrultuda kodlamanın seyrini değiştirebilirsiniz.

Last updated