# Go For Döngüsü

Go döngüler (for) konusunu işliyoruz.

Go programlama dilinde bir dizi veya belirlediğiniz iki sayı arasında döngü oluşturmak istediğinizde for terimini kullanırsınız. Programlama da önemli bir yeri olan for için örnek kullanımları hemen görelim.

1. While Tarzı Döngü Oluşturmak

İlk örneğimizde diğer programla dillerinde yer alan while döngüsüne benzer bir kullanım ile bir aralıkta döngüyü çevirebiliriz.

package main

import "fmt"

func main() {
	deger := 0
	for deger < 5 {
		fmt.Println(deger)
		deger++
	}
}

2. İki Sayı Arasında Döngü Oluşturmak

Belirlenen iki sayı arasında da döngü ayarlayabiliriz.

package main

import "fmt"

func main() {
	for i := 0; i < 10; i++ {
		fmt.Println(i)
	}
}

3. Dizi Elemanları Üzerinde Döngü Oluşturmak

Elimizde olan bir liste üzerinde de for döngüsüyle gezinerek elemanlarını ekrana yazdırabiliriz.

package main

import "fmt"

func main() {

	var sehirler []string = []string{"Ankara","İstanbul","Kayseri"}

	for i := 0; i < len(sehirler); i++ {
		fmt.Println(sehirler[i])
	}

}

4. For Döngüsünü Durdurma

Döngümüz ilerlerken istediğimiz bir durumda durdurabilmek için break komutunu kullanırız. Go break komutunu gördüğünde döngüyü durdurarak döngüden çıkar.

package main

import "fmt"

func main() {

	var sayilar []int = []int{1,2,3,4,5}

	for i := 0; i < len(sayilar); i++ {
		
		if i == 1 {
			break
		}
	
		fmt.Println(sayilar[i])
	}

}

5. For Döngüsünde Atlama Yapmak

Döngümüzü bir koşul ile durdurabileceğimizi gördük. Şimdi ise yine bir koşul ile döngüde ki o durumu atlayabiliriz ve döngünün diğer aşamasına geçebiliriz. Bunun için continue terimini kullanabiliriz.

package main

import "fmt"

func main() {

	var sayilar []int = []int{1,2,3,4,5}

	for i := 0; i < len(sayilar); i++ {
		
		if i == 1 {
			continue
		}
	
		fmt.Println(sayilar[i])
	}

}

Last updated