# Go Sayılar

Go sayılar (numbers) dersini işliyoruz.

Go veri tiplerine genel bir baktıktan sonra ilk veri tip kategorimiz olan Go Sayılar ile derslerimize devam ediyoruz. Go programlama dilinde sayısal tiplerde birçok veri tipimiz mevcut olup aşağıdaki tablodan bu veri tiplerini inceleyebilirsiniz.

1. Integer Sayı Veri Tipleri

Integer sayı veri tipleri tam sayı değerlerini tutarlar. En çok kullanılan Integer tipi int olmakla beraber tüm veri tiplerini aşağıda görebilirsiniz.

var x int = 65
var y int = 65325

Veri Tipi

Hafıza

İşaret

Aralık

int8

8-bit

signed

-128 ► 127

int16

16-bit

signed

-2^15 ► 2^15 -1

int32

32-bit

signed

-2^31 ► 2^31 -1

int64

64-bit

signed

-2^63 ► 2^63 -1

uint8

8-bit

unsigned

0 ► 255

uint16

16-bit

unsigned

0 ► 2^16 -1

uint32

32-bit

unsigned

0 ► 2^32 -1

uint64

64-bit

unsigned

0 ► 2^64 -1

int

32-bit veya 64 bit. (Platforma göre int32 veya int64 ile eşit)

unsigned

Platforma bağlı

uint

32-bit veya 64 bit. (Platforma göre uint32 veya uint64 ile eşit)

unsigned

Platforma bağlı

rune

32-bit (int32 ile aynıdır. Unicode karakter kodlarını ifade eder.)

signed

-2^31 ► 2^31 -1

byte

8-bit (int8 ile aynıdır)

signed

-128 ► 127

uintptr

işaretçi değerinin yorumlanmamış bitlerini saklamak için işaretsiz bir tam sayı

unsigned

-

2. Float Sayı Veri Tipleri

Float sayı veri tipleri ondalıklı sayı değerlerini tutarlar. Platformunuza göre kullanacağınız Float tipini belirleyebilir ve tüm veri tiplerini aşağıda görebilirsiniz.

Sayılarda ki ondalık kısımları . (nokta) ile belirtmelisiniz. , (virgül) kullanımı hataya sebep olacaktır.

var pi float32 = 3.14
var katsayi float64 = -152.65

Veri Tipi

Hafıza

İşaret

Aralık

float32

32-bit

signed

-2^32 ► 2^32 -1

float64

64-bit

signed

-2^64 ► 2^64 -1

3. Complex Sayı Veri Tipleri

Complex sayı veri tipleri karmaşık sayı değerlerini tutarlar. Bu veri tipi tam ve sanal olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Tüm veri tiplerini aşağıda görebilirsiniz.

var a complex128 = complex(6, 2) // (6+2i)
var b complex64 = complex(-9, 2)  // (-9+2i)

Veri Tipi

Hafıza

İşaret

Aralık

complex64

32-bit (tam ve sanal kısmı)

signed

-2^32 ► 2^32 -1

complex128

64-bit (tam ve sanal kısmı)

signed

-2^64 ► 2^64 -1

4. Sayı Veri Tipleri Arası Dönüşüm

Tanımladığınız sayı veri tipini daha sonradan değiştirmek isterseniz (Type conversion), değiştirmek istediğiniz değişkeni dönüştürmek istediğiniz veri tipinin parantezine alarak dönüşümü yapabilirsiniz.

var i int = 42
var f float64 = float64(i)
var u uint = uint(f)

Last updated