# Go Sayılar

Go sayılar (numbers) dersini işliyoruz.
Go veri tiplerine genel bir baktıktan sonra ilk veri tip kategorimiz olan Go Sayılar ile derslerimize devam ediyoruz. Go programlama dilinde sayısal tiplerde birçok veri tipimiz mevcut olup aşağıdaki tablodan bu veri tiplerini inceleyebilirsiniz.

1. Integer Sayı Veri Tipleri

Integer sayı veri tipleri tam sayı değerlerini tutarlar. En çok kullanılan Integer tipi int olmakla beraber tüm veri tiplerini aşağıda görebilirsiniz.
var x int = 65
var y int = 65325
Veri Tipi
Hafıza
İşaret
Aralık
int8
8-bit
signed
-128 ► 127
int16
16-bit
signed
-2^15 ► 2^15 -1
int32
32-bit
signed
-2^31 ► 2^31 -1
int64
64-bit
signed
-2^63 ► 2^63 -1
uint8
8-bit
unsigned
0 ► 255
uint16
16-bit
unsigned
0 ► 2^16 -1
uint32
32-bit
unsigned
0 ► 2^32 -1
uint64
64-bit
unsigned
0 ► 2^64 -1
int
32-bit veya 64 bit. (Platforma göre int32 veya int64 ile eşit)
unsigned
Platforma bağlı
uint
32-bit veya 64 bit. (Platforma göre uint32 veya uint64 ile eşit)
unsigned
Platforma bağlı
rune
32-bit (int32 ile aynıdır. Unicode karakter kodlarını ifade eder.)
signed
-2^31 ► 2^31 -1
byte
8-bit (int8 ile aynıdır)
signed
-128 ► 127
uintptr
işaretçi değerinin yorumlanmamış bitlerini saklamak için işaretsiz bir tam sayı
unsigned
-

2. Float Sayı Veri Tipleri

Float sayı veri tipleri ondalıklı sayı değerlerini tutarlar. Platformunuza göre kullanacağınız Float tipini belirleyebilir ve tüm veri tiplerini aşağıda görebilirsiniz.
Sayılarda ki ondalık kısımları . (nokta) ile belirtmelisiniz. , (virgül) kullanımı hataya sebep olacaktır.
var pi float32 = 3.14
var katsayi float64 = -152.65
Veri Tipi
Hafıza
İşaret
Aralık
float32
32-bit
signed
-2^32 ► 2^32 -1
float64
64-bit
signed
-2^64 ► 2^64 -1

3. Complex Sayı Veri Tipleri

Complex sayı veri tipleri karmaşık sayı değerlerini tutarlar. Bu veri tipi tam ve sanal olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Tüm veri tiplerini aşağıda görebilirsiniz.
var a complex128 = complex(6, 2) // (6+2i)
var b complex64 = complex(-9, 2) // (-9+2i)
Veri Tipi
Hafıza
İşaret
Aralık
complex64
32-bit (tam ve sanal kısmı)
signed
-2^32 ► 2^32 -1
complex128
64-bit (tam ve sanal kısmı)
signed
-2^64 ► 2^64 -1

4. Sayı Veri Tipleri Arası Dönüşüm

Tanımladığınız sayı veri tipini daha sonradan değiştirmek isterseniz (Type conversion), değiştirmek istediğiniz değişkeni dönüştürmek istediğiniz veri tipinin parantezine alarak dönüşümü yapabilirsiniz.
var i int = 42
var f float64 = float64(i)
var u uint = uint(f)