# Go Veri Tipleri

Go veri tipleri (data types) dersini işliyoruz.

Bir önceki dersimizde değişkenlerin ne olduğunu ve nasıl oluşturabileceğimizi öğrendik. Şimdi ise Go programlama dillerinde oluşturduğumuz değişkenlerin hangi tiplerde olabileceklerini göreceğiz.

1. Veri Tipi Çeşitleri

Programlamada kullanacağımız verinin tipi çok önemlidir. Çünkü örnek olarak bir muhasebe programında ondalık sayılar kullanmanız gerekirken bunun yerine sadece tam sayılar kullanırsanız büyük sorunlar yaşarsınız. Bunun için kullanabileceğiniz veri tiplerini en başta öğrenmeniz çok önemlidir. Go programlama dilinde kullanabileceğiniz veri tipleri şunlardır;

  • Basit tipler: Sayılar (numbers), Karakter Dizileri (strings), Mantık (boolen)

  • Çoğul tipler: Diziler (arrays), Yapılar (structs)

  • Referans tipler: İşaretçiler (pointers), Dilimler (slices), Haritalar (maps), Fonksiyonlar (fonksiyonlar), Kanallar (channels)

İlerleyen derslerimizde tüm veri tiplerini detaylıca inceleyip örneklerini yapacağız.

2. Veri Tipini Belirterek Değişken Oluşturma

Bir önceki değişkenler dersimizde oluşturacağımız veri tipi belirterek değişken oluşturmayı öğrenmiştik. Küçük bir tekrar ile değişkenlere nasıl veri tipi belirtebileceğimizi görelim.

var sayi int
var isim string
var kontrol bool

Last updated