# Go Koşul Durumları

Go koşul durumları (if else) dersini işliyoruz.

Bilgisayar teknolojilerinin temelinde nasıl ki 0 ve 1 durumları varsa programlama dillerinin de temelinde algoritmaları oluşturan if ve else durumları vardır. Bu dersimizde de önemli bir aşama olan if..else konusunu anlatacağız.

Koşul ifadeleri programımızda durumları kontrol etmemizi ve programlamanın seyrini değiştirmeye yarar. if , else ve else if terimleriyle mantıksal ifadeleri kullanarak bir durumun koşulu sağlaması durumunda çalışmasını gerçekleştirebiliriz.

a := 25 
b := 50

if b > a {
  fmt.Println("b büyüktür a dan")
}

Örnekte gördüğünüz gibi eğer b > a koşulu doğruysa program if durumunun içine girer ve ekrana metni yazdırır.

Koşul durumlarında == , != , < , <= , > , >= ifadelerini kullanabilirsiniz.

Eğer if koşulunun gerçekleşmediği durumda başka bir durumun gerçekleşmesini istiyorsak bunu else terimi ile gerçekleştirebiliriz.

sayi := 3

if sayi % 2 == 0{
  fmt.Println(sayi , "çift sayıdır")
} else{
  fmt.Println(sayi , "tek sayıdır")
}

else komutu, if komutu süslü parantezinin bittiği satıra yazılmalıdır. Aksi halde Syntax hatası alırsınız.

Bu örnekte 3 sayısının tek mi çift sayı olduğunu kontrol ediyoruz. Eğer sayımız çift ise if durumu, değilse else durumu çalışacaktır. Programımızda yeri geldiğinde birden fazla durumu kontrol etmek durumunda kalabiliriz. Bunun içinde Python programlama dilinde else if terimi devreye girer.

yas := 65

if yas < 18 {
  fmt.Println("Ergensiniz")
} else if yas >= 18 && yas < 66 {
  fmt.Println("Gençsiniz")
} else if yas >= 66 && yas < 79 {
  fmt.Println("Orta yaşlısınız")
} else if yas >= 80 && yas < 100 {
  fmt.Println("Yaşlısınız")
} else {
  fmt.Println("Yaş grubunuzu belirleyemedik!")
}

Örnekte olduğu gibi artık sadece if ve else ile kalmadık ve ara durum koşullarını da elif ile kullandık.

1. İç İçe If Else Kullanımı

Koşullarınızı yazarken iç içe if ve else koşullarınızı yazarak daha detaylı koşul durumları oluşturabiliriz.

x := 41

if x > 10 {
 fmt.Println("Sayı ondan büyük")
 if x > 20 {
  fmt.Println("Sayı yirmiden büyük")
 } else {
  fmt.Println("Sayı yirmiden küçük") 
 }
}

Last updated