# C++ Yorum Satırları

C++ Yorumlar (Comments) konusunu işliyoruz.

Yorum Satırları, C++ koduna ekleyebileceğiniz açıklayıcı ifadelerdir. Kaynak kodu okuyanlar için açıklayıcı ifadeleri barındırır. Bütün programlama dillerinde buna benzer yorum satıları mevcuttur.

C++, tek satırlı ve çok satırlı yorumları yazılabilir. C++’ın derleyicisi tarafından yorum satırları bir açıklama olarak görür ve dikkate almaz.

Tek ve çok satırlı yorumlar aşağıdaki gibi yapılır.

// merhaba, burası yorum satırıdır.
 
/* 
Cok satirli yorum ile
birden fazla satırı yoruma ayırabilirsiniz
*/

Örnek olarak:

// tek satirlik bir yorum
#include <iostream>
 // Tek satirlik baska bir yorum,
int main(){
    /*
    Bu kisim birden fazla yorum yapmak icin kullanilir.
    Bu yorumun ikinci satiri
    */
    return 0;
}

Last updated