# C++ Yorum Satırları

C++ Yorumlar (Comments) konusunu işliyoruz.
Yorum Satırları, C++ koduna ekleyebileceğiniz açıklayıcı ifadelerdir. Kaynak kodu okuyanlar için açıklayıcı ifadeleri barındırır. Bütün programlama dillerinde buna benzer yorum satıları mevcuttur.
C++, tek satırlı ve çok satırlı yorumları yazılabilir. C++’ın derleyicisi tarafından yorum satırları bir açıklama olarak görür ve dikkate almaz.
Tek ve çok satırlı yorumlar aşağıdaki gibi yapılır.
// merhaba, burası yorum satırıdır.
/*
Cok satirli yorum ile
birden fazla satırı yoruma ayırabilirsiniz
*/
Örnek olarak:
// tek satirlik bir yorum
#include <iostream>
// Tek satirlik baska bir yorum,
int main(){
/*
Bu kisim birden fazla yorum yapmak icin kullanilir.
Bu yorumun ikinci satiri
*/
return 0;
}