# C++ Yorum Satırları
C++ Yorumlar (Comments) konusunu işliyoruz.
Yorum Satırları, C++ koduna ekleyebileceğiniz açıklayıcı ifadelerdir. Kaynak kodu okuyanlar için açıklayıcı ifadeleri barındırır. Bütün programlama dillerinde buna benzer yorum satıları mevcuttur.
C++, tek satırlı ve çok satırlı yorumları yazılabilir. C++’ın derleyicisi tarafından yorum satırları bir açıklama olarak görür ve dikkate almaz.
Tek ve çok satırlı yorumlar aşağıdaki gibi yapılır.
1
// merhaba, burası yorum satırıdır.
2
3
/*
4
Cok satirli yorum ile
5
birden fazla satırı yoruma ayırabilirsiniz
6
*/
Copied!
Örnek olarak:
1
// tek satirlik bir yorum
2
#include <iostream>
3
// Tek satirlik baska bir yorum,
4
int main(){
5
/*
6
Bu kisim birden fazla yorum yapmak icin kullanilir.
7
Bu yorumun ikinci satiri
8
*/
9
return 0;
10
}
Copied!
Last modified 1yr ago
Copy link