✏️ Go Syntax
Bu derste Go dilinin yazım kurallarını (syntax) göreceğiz.
Her programlama dilinde olduğu gibi Go da kendine has kod yazım kurallarına sahiptir. Kod yazmaya başlamadan önce bu kuralları öğrenmeniz gerektiğinden bu derste Go Sytnax konusunu işliyoruz.

1. Zorunlu Paket Ekleme

Go programlama dilinde her program mutlaka package main ile başlamalıdır. Go, paketleri başka bir Go programında kullanmamıza izin veriyor ve bu nedenle kodun yeniden kullanılabilirliğini destekliyor. Bir Go programının çalıştırılması main adlı paketin içindeki kodla başlar. Örneğin:
1
package main
2
3
import "fmt"
4
func main() {
5
fmt.Println("Merhaba Dünya!")
6
}
Copied!

2. Kütüphaneler

Go üzerinde bir kütüphane ekleme isterseniz bunu import ile yapabilirsiniz.
1
import "fmt"
2
import "math/rand"
Copied!
Birden fazla kütüphane ekleyecekseniz aşağıdaki gibi bir kullanım daha kolay olabilir.
1
import (
2
"fmt"
3
"math/rand"
4
)
Copied!

3. Süslü Parantezler

Go programlama dili herkes için aynı kullanım tarzını benimsetir. Eğer bir fonksiyon ve döngü için süslü parantez kullanacaksanız bunu yapmanın tek bir yolu vardır. Bu doğru ve yanlış kullanımı aşağıda görebilirsiniz.
Doğru Kullanım
Yanlış Kullanım
1
func add(x int, y int) int {
2
return x + y
3
}
Copied!
1
func add(x int, y int) int
2
{
3
return x + y
4
}
Copied!

4. Ana Fonksiyon

Go dilinde yazdığınız programlarınızı yürütmek istiyorsanız mutlaka main() fonksiyonunu kullanmalısınız. Program sadece main() içinde yazılan işlevleri çalıştıracaktır.
1
package main
2
import "fmt"
3
4
func main() {
5
fmt.Println("Merhaba Dünya!")
6
}
Copied!

5. Ekrana Veri Yazdırma

Go programlama dilinde giriş çıkış işlemleri (I/O) için fmt kütüphanesini kullanırız. Eğer çıktılarınızı ekrana basmak veya kullanıcılardan veri almak istiyorsanız bunun fmt kütüphanesi ile nasıl olduğunu görelim.
fmt.Print() programı içine aldığı değer ve değişkenleri ekrana yazdırır.
Go
Ekran Çıktısı
1
package main
2
import "fmt"
3
4
func main() {
5
//Ekrana tek satırda yazı yazar
6
fmt.Print("Merhaba ")
7
fmt.Print("Dünya!")
8
}
Copied!
1
Merhaba Dünya!
Copied!
fmt.Println() fonksiyonu ise bu değerleri satır satır yazdırır.
Go
Ekran Çıktısı
1
package main
2
import "fmt"
3
4
func main() {
5
//Ekrana satır satır yazı yazar
6
fmt.Println("Merhaba")
7
fmt.Println("Dünya!")
8
}
Copied!
1
Merhaba
2
Dünya!
Copied!
Birden fazla veriyi tek bir fonksiyonla yazdırmak için , ile ayırmanız gerekiyor. fmt.Print() tüm değerleri boşluksuz olarak yan yana yazdırırken fmt.Println() veriler arasına boşluk koyar.
Go
Ekran Çıktısı
1
package main
2
import "fmt"
3
4
func main() {
5
fmt.Print("Merhaba","Dünya!")
6
fmt.Println("Merhaba","Dünya!")
7
}
Copied!
1
MerhabaDünya!
2
Merhaba Dünya!
Copied!

6. Kullanıcıdan Veri Alma

Go ile kullanıcılardan girdi alabilmek için fmt kütüphanesinin Scan() ve Scanln() fonksiyonlarını kullanabiliriz.
Go
Ekran Çıktısı
1
package main
2
import "fmt"
3
4
func main() {
5
fmt.Print("Adınız: ")
6
7
var ad string
8
fmt.Scanln(&ad)
9
10
fmt.Println("Merhaba",ad)
11
}
Copied!
1
Adınız: İsmet
2
Merhaba İsmet
Copied!
Last modified 1yr ago