✏️ Python Syntax

Bu derste Python dilinin yazım kurallarını (syntax) göreceğiz.

Her programlama dilinde olduğu gibi Python da kendine has kod yazım kurallarına sahiptir. Kod yazmaya başlamadan önce bu kuralları öğrenmeniz gerektiğinden bu derste Pyhon Sytnax konusunu işliyoruz.

1. Satır Girintileri

Python ile kodlama yaparken girintiler yani boşluklar en önemli konulardan birisidir. Eğer if/else/for gibi bloklara girdiğinizde bir boşluk bırakmazsanız Python o blok içine girdiğinizi anlamaz. Normal bir kod yazımında komutlarınız sola dayalı ve boşluksuz olmalıdır:

print("Merhaba")

If/else , for gibi yapılar kullanırken ise ilgili blokun içine girmek için Tab tuşu ile girinti oluşturmalısınız:

if 5 > 2: 
    print("Beş büyüktür ikiden") 
else: 
    print("Beş ikiden büyük değildir!")

2. Satır Sonları

Daha önce farklı programlama dilleri kullandıysanız satır sonlarının ile bitmesi gerektiğini bilirsiniz. Fakat Python kullanırken satır sonlarına herhangi bir karakter koymanıza gerek yoktur. Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz:

a = 5 
b = 10 
toplam = a + b 

print("Toplam: " + toplam)

Last updated