# Python Değişkenler

Python değişkenler (variables) konusunu işliyoruz.

Programlama dillerinde elinizde ki sayı, isim, liste gibi ögeleri tutarken değişkenlere ihtiyaç duyarsınız ve değişkenler (variables) programlamada en temel ögedir. Özetle değişkenler elinizde ki verileri depolamanızı mümkün kılar. Birçok programlama dilinde değişkenleri oluştururken verinin tipini (sayı mı, karakter mi, dizi mi gibi) değişken isimlerinin önüne getirdiğiniz belirteçlerle tanımlarsınız. Fakat Python ile oluşturduğunuz değişkenlerde hiçbir ön eke gerek duymazsınız.

a = 5   #sayı tipinde değişken 
a = "5"  #karakter grubu (string) tipinde değişken

Örnekte gördüğünüz üzere herhangi bir int, float string, char gibi ön eke gerek duymadan değişkenlerimizi oluşturduk ve Python otomatik olarak veri tiplerini algıladı. Ayrıca string veya char değişken türlerini oluştururken (çift tırnak) veya (tek tırnak) kullanabilirsiniz.

isim = "Kerteriz Blog" 
isim = 'Kerteriz Blog'

1. Değişken İsimlerini Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle değişken isimlerinizi oluştururken tuttuğunuz değerleri çağrıştıracak ve programlamanızın ilerleyen süreçlerinde ilgili değişkeni rahat hatırlayabileceğiniz değişken isimleri oluşturmaya dikkat ediniz.

isim
_sayi
Top10
sehir_

2. Çoklu Değişken Değerleri Tanımlama

İlerleyen süreçlerde pratiklik kazandığınızda tek satırda birçok değişken oluşturma veya farklı değişkenlere aynı değeri atama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kullanımları baz alabilirsiniz.

x, y, z = "Elma", "Armut", "Çilek"

print(x) #Elma 
print(y) #Armut 
print(z) #Çilek
x = y = z = "Karpuz"

print(x) #Karpuz 
print(y) #Karpuz 
print(z) #Karpuz

3. Local ve Global Değişkenler

Bir değişkeni nerede tanımladığınız, programlamanın ilerleyen süreçlerinde bu değişkeni kullanıp kullanamayacağınızı belirler. Nasıl yani? Örneğin bir değişkeni fonksiyon içinde tanımladığınızda o değişkeni sadece ilgili fonksiyon içinde kullanabilirsiniz. Fakat fonksiyonun dışında tanımladığınız bir değişkeni herhangi bir fonksiyon içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen örnekleri görelim:

x = "Lale"

def ornekFonksiyon():
 y = "Pırasa"

 print(x) # Lale
 print(y) # Pırasa

ornekFonksiyon()

print(x) # Lale
print(y) # !!Hata verir

Bu örnekte değişkeni fonksiyonun dışında tanımlandığı için global bir değişkendir ve istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. değişkeni ise fonksiyonun içinde tanımlandığı için local bir değişkendir ve sadece aynı fonksiyon içinde kullanılabilir.

Bir fonksiyon içinde tanımlanan local değişkenin sadece o fonksiyon içinde kullanılabileceğini gördük. Fakat bu değişkenin başında global terimini kullandığınızda ilgili değişken artık local değil global hale gelir ve fonksiyon dışında da kullanılabilir.

def ornekFonksiyon():
 global y = "Pırasa"

 print(y) # Pırasa

ornekFonksiyon()

print(y) # Pırasa

4. Değişkenleri Ekrana Yazdırma

Artık değişkenleri nasıl oluşturacağımızı öğrendikten sonra bu değişkenleri ekrana nasıl yazdırırız örnekler üzerinde görelim.

sehir = "Ankara"
a = 5
b = "5"
c = 3

print(sehir)        # Ankara
print("Şehir: " + sehir)  # Şehir: Ankara
print(a + c)        # 8
print(a + b)        # !!Hata verir (sayı ve metin toplanamaz)

5. Kullanıcıdan Değişkene Atanacak Değer Alma

Her zaman değişkenlere değerleri siz atamazsınız. Bazı durumlarda da kullanıcılara isimlerini, yaşlarını vs. sorarak ekrana yazdıkları değerleri siz bir değere atarsınız. Bunun için kullanıcılardan nasıl bir değer alarak değişkene atayabileceğimizin örneğini görelim.

yas = input("Kaç yaşındasınız: ") 

print(yas)

Bu örnekte kullanıcı ekrana hangi değeri girerse o değer yas isimli değişkene atanacaktır.

Last updated