# Python Kısıtlanmış Kümeler

Python kısıtlanmış kümeler (frozensets) konusunu işliyoruz.

Python koleksiyonlar (diziler) altında yer alan küme (set) veri tipimizi bir önceki derste anlatmıştık. Kısıtlanmış küme (frozenset) ise küme değişkeniyle neredeyse birebir aynıdır. Tek farkı eleman ekleme, çıkarma, küme temizleme gibi fonksiyonlar yoktur.

kume = frozenset()

kume = frozenset(("Ankara","İstanbul","Kayseri"))

Oluşturduğumuz küme değişkenlerinin tipini kontrol edelim.

print(type(kume)) # <class 'frozenset'>

Kısıtlanmış kümelerde kullanabileceğiniz fonksiyonlar şunlardır. İlgili fonksiyonların nasıl kullanılacağını bir önceki dersten görebilirsiniz;

  • copy()

  • difference()

  • intersection()

  • isdisjoint()

  • issubset()

  • issuperset()

  • symmetric_difference()

  • union()

Last updated