# Go Karakter Dizileri

Go karakter dizileri (strings) dersini işliyoruz.

Her programlama dilinde olduğu gibi Go programlama dilinde de karakter dizileri yani string değişken tipi büyük önem arz eder. Çünkü tanımlayacağınız birçok değişken string ifadeler içerir. Üstelik string değişken tipleri üzerinden yürütebileceğiniz birçok Go fonksiyonu mevcuttur. Bir string veri tipinde değerler " (çift tırnak) ve ` (yatay tek tırnak) ifadeleri arasında gösterilir. Ayrıca string() fonksiyonu ile de yeni bir string değişken oluşturabilirsiniz.

var isim string = "Kerteriz"
var sehir = `Ankara`
ulke := string("Türkiye")

Diğer programlama dillerinde ' (tek çizgi) veya """ (üç tırnak) işareti kullanıyor olabilirsiniz ama Go programlama dilinde tek doğru vardır. Bu sebeple yalnızca " (çift tırnak) veya ` (yatay tek tırnak) kullanmanız gerekmektedir.

// DOĞRU
blog := "Kerteriz"

// DOĞRU
blog := `Kerteriz`

// YANLIŞ
sehir := 'Ankara'

// YANLIŞ
arac := """Otobüs"""

String değişken tanımlarken birden fazla satırdan oluşan değerler oluşturabilirsiniz.

a := `Merhaba arkadaşlar,
Bu örnekte gördüğünüz gibi,
birden fazla satıra sahip
değişken oluşturabilirsiniz.`

Bir string tanımlarken değerine atayacağınız metinde " işareti varsa Kaçış Karakteri olan \ kullanarak " işaretini kullanabilirsiniz.

// YANLIŞ
metin := "okuduğum kitabın adı "1984" idi."

// DOĞRU
metin := "okuduğum kitabın adı \"1984\" idi."

1. String Değerler Aynı Zamanda Dizidir

Bir string veri tipinde değişken oluşturmuşsanız aynı zamanda bir dizi oluşturmuşsunuz demektir. Çünkü ders başlığında da yazdığımız gibi bir string değişken karakter dizisi şeklinde veri tipidir. Örneğin " Kerteriz " kelimesi K , e , r , t , e , r , i , z harflerinden meydana gelir. Bunu hemen başka bir örnekle gösterelim:

sehir := "Ankara"

fmt.Println(sehir[0])  //65
fmt.Println(sehir[1])  //110
fmt.Println(sehir[2])  //107
fmt.Println(sehir[3])  //97
fmt.Println(sehir[4])  //114
fmt.Println(sehir[5])  //97

Dizilerde (ilerleyen derslerde göreceğiz) index her zaman 0 dan başlar. Yani 0.index ilk elemandır.

Bu örnekte dönen karakter değerleri ASCII Tablosunda yer alan karakterlerin decimal (ondalık) karşılıklarıdır. Tüm tabloya ulaşmak için Tıklayınız.

2. ASCII Kodundan Karakter İfadesine Dönüştürme

Yukarıda verdiğimiz örnekte karakterlerin ASCII tablosundaki değerini elde ettik. Şimdi ise elimizde bulunan bu ASCII değerinden string() fonksiyonu ile nasıl karakteri elde edebileceğimizi göreceğiz.

asciiKod := 65
karakter := string(asciiKod)

fmt.Println(karakter)  // A

3. Metin Birleştirme ve Toplama

Bazı durumlarda elinizde bulunan string değerleri birbirleriyle birleştirmek ve yan yana eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için matematiksel ifade olan + işareti kullanılır. Örneklerini aşağıda görebilirsiniz.

ad := "Fatih"
ek := "Sultan"
ad2 := "Mehmet"

sonuc := ad + ek + ad2

fmt.Println(sonuc)  // FatihSultanMehmet

String değişkenlerimizi birleştirdik ama araya boşluklarda eklemek istersek direkt değişken yerine metin ekleme işlemi yapabiliriz. Tabi amacınız sadece göstermekse Println() fonksiyonunda , kullanarakta yapabilirsiniz.

ad := "Fatih"
ek := "Sultan"
ad2 := "Mehmet"

sonuc := ad + " " + ek + " " + ad2

fmt.Println(sonuc)  // Fatih Sultan Mehmet
fmt.Print(ad,ek,ad2)  // FatihSultanMehmet
fmt.Println(ad,ek,ad2)  // Fatih Sultan Mehmet

4. Metin Dilimleme (String Parçalama)

Programlamanızı yaparken elinizdeki string değişkenlerin belirli bir parçasını kullanmak, başından veya sonundan kırpmak, tersine çevirmek gibi işlemlere tabi tutmak isteyebilirsiniz. İlk olarak elinizdeki metinin bir karakter dizisi olduğunu hatırlayalım.

sehir := "Ankara"

fmt.Print(sehir[0])  //65
fmt.Print(sehir[1])  //110
fmt.Print(sehir[2])  //107
fmt.Print(sehir[3])  //97
fmt.Print(sehir[4])  //114
fmt.Print(sehir[5])  //97

//Tersinede işlem yapabiliriz

fmt.Print(sehir[len(sehir)-1])  //97
fmt.Print(sehir[len(sehir)-2])  //114
fmt.Print(sehir[len(sehir)-3])  //97
fmt.Print(sehir[len(sehir)-4])  //107
fmt.Print(sehir[len(sehir)-5])  //110
fmt.Print(sehir[len(sehir)-6])  //65

len() fonksiyonu bize değişkenin karakter uzunluğunu verir.

Öyleyse elimizdeki metin üzerinde x. karakterden y. karaktere kadar kırpma işlemini gerçekleştirelim.

isim := "Kerteriz ile Go öğreniyorum"

// 4. indeksten 10.indekse kadar
fmt.Print(isim[4:10]) // eriz i

// En baştan 10.indekse kadar
fmt.Print(isim[:10]) // Kerteriz i

// 4. indeksten sonuna kadar
fmt.Print(isim[4:]) // eriz ile Go öğreniyorum'

// İki değer de belirtilmemişse tüm stringi al.
fmt.Print(isim[:]) // Kerteriz ile Go öğreniyorum

// Son karaktere kadar al.
fmt.Print(isim[:len(isim)-1]) // kerteriz ile Go öğreniyoru'

5. String Fonksiyonları

5.1 Metinin Karakter Uzunluğunu Öğrenme

Elinizdeki string değişkenin kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için len() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

a := "Merhaba Dünya!"

fmt.Print(len(a))   // 14

5.2 Metindeki Boşlukları ve Özel Karakterleri Temizleme

Bir metinin başındaki ve sonundaki boşlukları ve özel karakterleri temizlemek için TrimSpace(), Trim(), TrimLeft(), TrimRight() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Fakat öncelikle strings kütüphanesini eklemelisiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	a := " \t\t Merhaba Dünya! \n "
	
	a = strings.TrimSpace(a)	// Boşlukları ve özel karakterleri temizler
	fmt.Println(a)   // Merhaba Dünya!
	
	a = strings.Trim(a,"\t \n")	// Boşlukları ve belirtilen özel karakterleri temizler
	fmt.Println(a)   // Merhaba Dünya!
	
	a = strings.TrimLeft(a,"\t \n")	// Boşlukları ve belirtilen özel karakterleri metinin başından temizler
	fmt.Println(a)   // Merhaba Dünya!
	
	a = strings.TrimRight(a,"\t \n")	// Boşlukları ve belirtilen özel karakterleri metinin sonundan temizler
	fmt.Println(a)   // Merhaba Dünya!

}

5.3 Metindeki Tüm Karakterleri Büyük Harfe Çevirme

Elinizdeki metini tamamen büyük harflere çevirmek istiyorsanız ToUpper() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "kerteriz"

	fmt.Println(strings.ToUpper(s))		// KERTERIZ

}

5.4 Metindeki Tüm Karakterleri Küçük Harfe Çevirme

Elinizdeki metini tamamen küçük harflere çevirmek istiyorsanız ToLower() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "BLOG"

	fmt.Println(strings.ToLower(s))		// blog

}

5.5 Metindeki Baş Harfleri Büyük Harfe Çevirme

Elinizdeki metinin sadece baş harflerini büyük harflere çevirmek istiyorsanız Title() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "merhaba blog okuyucuları"

	fmt.Println(strings.Title(s))		// Merhaba Blog Okuyucuları

}

5.6 Metindeki Karakterleri Başka Karakterlerle Değiştirmek

Metindeki bir karakter veya bir kelime grubunu başka bir karakter veya metin grubuyla değiştirmek istediğinizde Replace() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "Muz tatlı bir meyvedir."

	fmt.Println(strings.Replace(s,"Muz","Çilek",-1))		// Çilek tatlı bir meyvedir.

}

Fonksiyonun dördüncü parametresini -1 verirseniz metindeki bulduğu tüm değişimleri yapar. Fakat -1 yerine başka bir sayı verirseniz verdiğiniz sayı kadar değişim yapar. Örneğin 2 verirseniz sadece 2 tane değişim işlemi yapar, diğer eşleşmelere ellemez. Ayrıca fonksiyon küçük-büyük harf duyarlıdır.

5.7 Metini İstenilen Bir Karakterden Bölerek Diziye Atmak

Elinizdeki metini Split() fonksiyonu ile belirlediğiniz bir karakterden bölerek diziye atayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte örnek kullanımını görebilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "Kayseri,Nevşehir,Kırşehir İç Anadolu bölgesindedir"
	dizi := strings.Split(s,",")
	
	fmt.Println(dizi)				// [Kayseri Nevşehir Kırşehir İç Anadolu bölgesindedir]
	fmt.Println(len(dizi))	// 3

}

5.8 Metin İçinde Karakter veya Metin Aramak

Bir metin editöründe nasıl karakter veya metin arayabiliyorsanız Go programlama diliyle de string değişkeniniz içinde Contains() fonksiyonuyla herhangi bir karakter veya metin arayabilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "En sevdiğim hava yağmurlu havadır"
	
	fmt.Println(strings.Contains(s,"mur"))	// true 

}

5.9 Metin İçindeki Bir Karakterin Kaç Adet Olduğunu Bulmak

Elimizdeki bir metinde bir karakterin kaç adet geçtiğini bulmak için Count() fonksiyonunu kullanabiliriz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "Corona ile mücadele için evde kalmalıyız."
	
	fmt.Println(strings.Count(s,"e"))	// 5

}

5.10 Bir Kelimenin Ne ile Başlayıp Başlamadığını Kontrol Etmek

Doğrulama işlemlerin de işimize yarayacak bir fonksiyon olan HasPrefix() ile bir string değişkenin belirlediğimiz bir karakter dizisi ile başlayıp başlamadığını kontrol edebiliriz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "Profesyonel blogculuk için Kerteriz Blog"
	
	fmt.Println(strings.HasPrefix(s,"Pro"))	// true
	fmt.Println(strings.HasPrefix(s,"a"))	// false

}

5.11 Bir Kelimenin Ne ile Bitip Bitmediğini Kontrol Etmek

Doğrulama işlemlerin de işimize yarayacak başka bir fonksiyon olan HasSuffix() ile bir string değişkenin belirlediğimiz bir karakter dizisi ile bitip bitmediğini kontrol edebiliriz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "Profesyonel blogculuk için Kerteriz Blog"
	
	fmt.Println(strings.HasSuffix(s,"og"))	// true
	fmt.Println(strings.HasSuffix(s,"y"))	// false

}

5.12 Bir Karakterin Metindeki Yerini Bulmak

String değişken üzerinden bir karakterin veya metinin ilk index numarasını bulmak için Index() fonksiyonunu kullanabiliriz. Eğer sonuç bulunumazsa -1 dönecektir.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {

	s := "Kerteriz"
	
	fmt.Println(strings.Index(s,"iz"))	// 6
	fmt.Println(strings.Index(s,"t"))		// 3
	fmt.Println(strings.Index(s,"a"))		// -1
		
}

5.13 Dizi Elemanlarını Bir Karakterle Birleştirmek

Dizi elemanlarını herhangi bir karakter veya metin ile birleştirmek isterseniz Join() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	
	fmt.Println(strings.Join([]string{"a", "b", "c"}, "-"))	// a-b-c

}

5.14 Bir İfadeyi İstenilen Sayıda Tekrar Ettirmek

String değişkenimizi istediğimiz adette tekrar ettirerek çoğaltabiliriz. Bunun için Repeat() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	
	fmt.Println(strings.Repeat("xXx",3))	// xXxxXxxXx
}

Last updated