# Python Diziler

Python diziler (arrays) konusunu işliyoruz.

Python diziler (array) veya diğer bilinen adıyla koleksiyonlar (collections) değişken tiplerinde dört farklı veri tipi vardır. Bunlar;

  1. Liste (List); sıralanabilen ve değiştirilebilen elemanlardan oluşur. Aynı değerden birden fazla barındırabilir.

  2. Demet (Tuple); sıralanabilen ama değiştirilemeyen elemanlardan oluşur. Aynı değerden birden fazla barındırabilir.

  3. Küme (Set); sıralanamayan ve indekslenemeyen elemanlardan oluşur. Aynı değerden birden fazla eleman barındırmaz.

  4. Sözlük (Dictionary); değiştirilebilen, indekslenebilen ama sıralanamayan elemanlardan oluşur. Aynı değerden birden fazla eleman barındırmaz.

Özetle;

Veri Tipi

Sıralanabilir (Ordered)

Değiştirilebilir (Changeable)

İndexlenebilir (Indexed)

Kopya Eleman (Duplicated)

Liste

+

+

+

+

Demet

+

-

+

+

Küme

-

-

-

-

Sözlük

-

+

+

-

Python programlama dilinde diziler yani koleksiyonlar çok önemli bir veri tipidir. Bu nedenle iyi öğrenilmeleri ve doğru veri tipinin seçilmesi programlarınızda gözle görülür etkiler yaratacaktır.

Bu dört veri tipini sırasıyla anlatmaya başlıyoruz..

Last updated