# Python Döngüler

Python döngüler (loops) konusunu işliyoruz.

Python programlama dilinde kullanabileceğimiz iki tür döngü çeşidi vardır. Bu döngüler şunlardır;

  • for

  • while

Bu döngüler sayesinde programımızda bir dizi elemanları boyunca veya belirlediğimiz iki değer arasında bir süreç oluşturup programımızın tekrarlı çalışmasını sağlayabiliriz. İlk dersimiz olan for döngüleri ile başlayalım.

Last updated