Comment on page

# Python Döngüler

Python döngüler (loops) konusunu işliyoruz.
Python programlama dilinde kullanabileceğimiz iki tür döngü çeşidi vardır. Bu döngüler şunlardır;
  • for
  • while
Bu döngüler sayesinde programımızda bir dizi elemanları boyunca veya belirlediğimiz iki değer arasında bir süreç oluşturup programımızın tekrarlı çalışmasını sağlayabiliriz. İlk dersimiz olan for döngüleri ile başlayalım.