# Go İşaretçiler

Go işaretçiler (pointers) dersini işliyoruz.

Last updated