# Go Değişkenler

Go değişkenler (variables) dersini işliyoruz.

Programlama dillerinde elinizde ki sayı, isim, liste gibi ögeleri tutarken değişkenlere ihtiyaç duyarsınız ve değişkenler (variables) programlamada en temel ögelerdir. Özetle değişkenler elinizde ki verileri depolamanızı mümkün kılar. Birçok programlama dilinde değişkenleri oluştururken verinin tipini (sayı mı, karakter mi, dizi mi gibi) değişken isimlerinin önüne getirdiğiniz belirteçlerle tanımlarsınız. Fakat Go ile oluşturduğunuz değişkenlerde hiçbir ön ek kullanmadan bile değişken oluşturabilirsiniz.

Go programlama dilinde tanımladığınız bir değişkeni program için de kullanmazsanız hata alırsınız. Go, kullanmayacağınız bir değişken tanımlamanıza izin vermez. Bu nedenle sadece ihtiyacınız varsa değişken tanımlayınız.

1. Değişken Tanımlama

Bu dersimizde Go programlama dilinde değişken oluşturmanın birden fazla yöntemini göreceğiz. İlk olarak var anahtar kelimesiyle değişken oluşturmayı göreceğiz.

var isim = "Kerteriz"
var yas = 25

Dilerseniz var kullanımda değişkenlerin tiplerini de belirtebilirsiniz.

var sehir string = "Ankara"
var pi double = 3.14

Tabi var anahtar kelimesini kullanmadan da değişkenler tanımlayabilirsiniz.

meyve := "Muz"
sayi := 100

Bu üç farklı değişken tanımlama formatı için tek satırda çoklu değişken de tanımlayabilirsiniz.

var a, b = "Elma", "Armut"
var x, y, z int = 15, 25, 35
a, b, c := "A", "B", "C"

Okuması daha kolay bir değişken tanımlama kullanımı için ise şunu kullanabilirsiniz.

var (
  isim = "Blog"
  yas = 25
  sehir string = "Ankara"
)

2. Local ve Global Değişkenler

Oluşturduğumuz değişkenler kapsam alanlarına göre local ve global olarak ikiye ayrılırlar. Eğer local bir değişken oluşturursak bu değişkene sadece aynı fonksiyon içinde erişebiliriz. Fakat global olarak oluşturulan değişkenlere tüm fonksiyonlardan erişebiliriz.

package main
 
import "fmt"

a := 10 //global değişken
 
func main() {
 var b int = 20 // local değişken
 fmt.Println(b) // doğru çalışır
}

func f() {
 fmt.Println(a) // doğru çalışır
 fmt.Println(b) // hata verir
}

Bu örnekte a değişkeni fonksiyonların dışında global olarak tanımlandığı için tüm fonksiyonlar rahatlıkla erişebilir. Fakat b değişkeni main() fonksiyonu içinde tanımlandığı için sadece main() fonksiyonu erişebilir.

3. Sabit Değişkenler

Go programlama dilinde sabit değişkenleri de kullanabilirsiniz. const anahtar kelimesiyle oluşturacağınız sabit bir değişkenin daha sonradan değerini değiştiremezsiniz.

const pi float64 = 3.14

Last updated