# Go Fonksiyonlar

Go fonksiyonlar (functions) dersini işliyoruz.

Fonksiyonlar, sadece çağrıldıklarında çalışan kod bloklarıdır. Bir fonksiyon ile tanımladığınız belirli komutlarınız, yeri geldiğinde çağrılarak, parametreler gönderilerek kullanılır ve istenilirse size bir değer döndürür.

1. Fonksiyon Oluşturmak ve Çağırmak

Go programlama dilinde bir program oluşturabilmek için func terimini kullanırız ve ardından fonksiyon ismini yazarız.

func ornekFonksiyon() {
	fmt.Println("Merhaba!")
}

Oluşturduğumuz bir fonksiyonu programımızın istediğimiz yerinde çağırabiliriz. Bunun için sadece fonksiyon ismini belirtmemiz yeterlidir.

ornekFonksiyon()

2. Fonksiyon Parametreleri

Oluşturduğumuz fonksiyona parametre göndererek işleme sokmak istiyorsak, fonksiyonumuzu oluştururken parantezlerin arasında bu parametreleri belirtmeli ve fonksiyonu çağırırken ilgili parametre değerleri ile çağırmalıyız.

package main

import (
	"fmt"
)

func selamVer(isim string,yas int){
  fmt.Println("Merhaba,",isim,yas,"yaşındadır")
}

func main() {
	selamVer("Yunus",24)
}

// Merhaba, Yunus 24 yaşındadır

Örnekte gördüğünüz gibi fonksiyona iki adet parametre alacağını söyledik ve fonksiyonu çağırırken bu iki parametrenin de değerini gönderdik. Fonksiyon da gelen bu parametreleri ilgili yerlere otomatik olarak yerleştirdi. Bir örnek daha yapalım.

package main

import (
	"fmt"
)

func kareAlma(x int){
  fmt.Println(x*x)
}

func main() {
	kareAlma(7)
}

// 49

Fonksiyonlarınız da istediğiniz kadar parametre kullanabilirsiniz fakat ilgili fonksiyonu çağırırken tüm parametrelere değer atadığınızdan emin olmalısınız.

func toplama(x int,y int){
  fmt.Println(x+y)
}

func main() {
	toplama(7)  // Hata verir! Parametre eksik
}

Fonksiyon parantezi içerisine değişken tanımlanırken eğer tüm değişkenlerin türleri aynı ise sadece en sağdaki değişkenin tipini belirtmeniz yeterlidir.

package main

import "fmt"

func islem(sayi int) (x, y int) { 
	x = sayi / 2
	y = sayi * 2
	return //Burada sadece return yazıyor
}

func main() {
	fmt.Println(islem(10))
}

Burada sayi değişkeni fonksiyonun değişkeni, x ve y değişkenleri ise return ile dönecek olan değişkenlerdir.

3. Fonksiyon Dönüş Değeri Belirleme

Fonksiyonlarımızın çağrıldıkları zaman çalıştıklarını artık öğrendik. Ayrıca bu fonksiyonlar ile ekrana çıktı verebildiğimizi de yukarıdaki örneklerde gördünüz. Şimdi ise oluşturduğumuz fonksiyonlara return ile dönüş değeri döndürmesini söyleyeceğiz ve fonksiyonlarımızı çalışması için çağırdığımızda bize bir değer döndürecek.

func toplama(x int,y int) int{
  return x+y
}

func main() {
	var toplam = toplama(7,8)
	fmt.Println(toplam)						// 15
}

Bu basit örneğimizde fonksiyonumuzun toplama işlemini yaparak bize return ile sonucu döndürmesini istedik. Böylece fonksiyon sonucunu bir değere atayarak veya direkt ekrana yazdırarak işlem sonucumuzu öğrenmiş olduk.

func selamVer() string{
  return "Merhaba!"
}
  
func main() {
	fmt.Println(selamVer())  // Merhaba!
}   

Last updated