# Go Döngüler

Go döngüler (loops) dersini işliyoruz.

Go programlama dilinde kullanabileceğimiz tek döngü çeşidi vardır. Bu döngü for döngüsüdür.

Golang programlama dilinde while döngüsü bulunmamaktadır.

Döngüler sayesinde programımızda bir dizi elemanları boyunca veya belirlediğimiz iki değer arasında bir süreç oluşturup programımızın tekrarlı çalışmasını sağlayabiliriz. Öyleyse for döngüleri ile başlayalım.

Last updated