# Python For Döngüsü

Python döngüler (for) konusunu işliyoruz.

Python programlama dilinde bir liste, demet, sözlük, küme, string veya belirlediğiniz iki sayı arasında döngü oluşturmak istediğinizde for terimini kullanırsınız. Programlama da önemli bir yeri olan for için örnek kullanımları hemen görelim. Öncelikle bir string için döngü oluşturalım.

isim = "Blog"

for x in isim:
  print(x)

# B
# l
# o
# g

Örnekte gördüğünüz gibi isim değişkenimizi for döngüsüne sokarak her bir karakter boyunca döngümüz devam eder. Bu döngü esnasında karakterler x değerine atanır. Şimdi de liste üzerinde bir örnek görelim.

liste = ["Ankara","İstanbul","Kayseri"]

for sehir in liste:
  print(sehir)

# Ankara
# İstanbul
# Kayseri

1. İki Sayı Arasında Döngü Oluşturmak

Nasıl ki listelerimiz, demetlerimiz üzerinde rahatça döngümüzü oynatabiliyorsak, belirlediğimiz iki sayı arasında da döngü ayarlayabiliriz. Örneğin bir döngüyü sadece 5 kere döndürmek istediğinizde range() fonksiyonunu kulanabilirsiniz:

for i in range(1,6):
  print("♥"*i)

# ♥
# ♥♥
# ♥♥♥
# ♥♥♥♥
# ♥♥♥♥♥

Unutmayınız, range(x,y) fonksiyonu x sayısından başlar, y sayısına kadar sayı üretir. y sayısı dahil değildir. Sadece range(x) fonksiyonunu kullanırsak döngü 0 ve x arasında döner. x yine dahil değildir.

for i in range(3):
  print("Sayı: " + str(i))

# Sayı: 0
# Sayı: 1
# Sayı: 2

Dahası, range(x,y,z) fonksiyonu ile x ve y arasındaki sayıları yazdırırken sayıların kaçar kaçar büyüyeceğini z ile belli edebiliriz.

for i in range(1,15,3):
  print(i)

# 1
# 4
# 7
# 10
# 13

2. For Döngüsünü Durdurma

Döngümüz ilerlerken istediğimiz bir durumda durdurabilmek için break komutunu kullanırız. Python break komutunu gördüğünde döngüyü durdurarak döngüden çıkar.

for i in range(10):
  if i == 4:
    break
  print(i)

# 0
# 1
# 2
# 3

3. For Döngüsünde Atlama Yapmak

Döngümüzü bir koşul ile durdurabileceğimizi gördük. Şimdi ise yine bir koşul ile döngüde ki o durumu atlayabiliriz ve döngünün diğer aşamasına geçebiliriz. Bunun için continue terimini kullanabiliriz.

for i in range(10):
  if i % 2 == 0:
    continue
  print(i)

# 1
# 3
# 5
# 7
# 9

Örnekte çift sayıları atlayarak sadece tek sayıları ekrana yazdırdık.

4. Boş Döngü Döndürmek

Bazı durumlarda döngüyü sadece döndürmek ve herhangi bir işlem, ekran çıktısı yapmak istemeyebilirsiniz. Bu durumlar içinde pass terimini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

for i in [0, 1, 2]: 
  pass

Eğer boş döngülerde pass terimini kullanmazsanız hata alırsınız.

5. Döngü Bitince Komut Çalıştırmak

Şimdiye kadar döngüyü durdurmayı, döngüden çıkmayı ve atlamayı gördük. Şimdi ise döngümüz bittiğinde nasıl komut çalıştıracağımızı göreceğiz.

for sayi in range(2):
  print(sayi)
else:
  print("Döngü bitti!")

# 0
# 1
# Döngü bitti!

Döngü bitti!

Koşul durumlarında kullandığımız else ifadesi, döngülerde de kullanılarak döngünün bittiği durumu tanımlar.

Last updated