# Go Boolen

Go boolen dersini işliyoruz.

Matematikte mantık dediğimizde aklımıza nasıl doğru ve yanlış terimleri geliyorsa Go programlama dilinde de bool veri tipinde True ve False değerleri karşımıza çıkıyor. Herhangi iki değeri karşılaştırdığınızda veya bir ifadenin doğrulunu kontrol ederken bool veri tipini kullanabilirsiniz.

var (
  durum bool = true
  kontrol bool = false
)

fmt.Println(durum)    // true
fmt.Println(kontrol)    // false

Değişkenlerimizi bool veri tipinde oluşturup değerlerini atadık. Herhangi bir değer atamadan bile koşullar bize bool veri tipinde sonuç döndürürler.

fmt.Println(5 > 4)    // true
fmt.Println(5 == 4)    // false
fmt.Println(5 < 4)    // false

Örnekteki gibi Go ile bir durumu kontrol ettiğinizde size True veya False olarak cevap döner. Aynı şekilde if kontrol durumları ile de bool ifadeleri kullanabilirsiniz.

a := 10
b := 20

if a > b {
		fmt.Println("a büyüktür b den")
} else {
	fmt.Println("b büyüktür a dan")
}

// b büyüktür a dan

Bir bool veri tipindeki değişkene hiçbir değer atamazsanız öntanımlı olarak false değerini döndürür.

var x bool

fmt.Println(x)  // false

Last updated