⚙️ Python Kurulumu

Bu derste Python programlama dilini yazabilmek için bilgisayarınıza gerekli dosyaları nasıl kurabileceğinizi anlatıyoruz.

Python üzerine küçük bir giriş yaptıktan sonra Python öğrenmek isteyenlerle derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde kod yazabilmek için hangi dosyaları kurmamız gerekiyor, hangi bileşenleri eklememiz gerekiyor anlatacağız. Öyleyse başlayalım.

1. Python Kurulumu

En güncel sürüm olan Python 3.x versiyonunu bilgisayarımıza kurabilmemiz için öncelikle aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza indiriniz.

Python 3 indirmek için Tıklayınız

Ardından indirdiğiniz dosyayı çalıştırınız ve kurulum aşamalarını ilerleterek programı bilgisayarınıza kurunuz.

Kurulumun ilk aşamasında yer alan "Add Python 3.x to PATH" kutucuğunu işaretleyiniz. Bu işaretlemeyi unuttuysanız manuel olarak path ekleme işini yapabilmek için Tıklayınız.

Kurulum aşamalarından olan "Optional Features" sayfasındaki tüm seçenekleri işaretlemenizi öneriyoruz.

Kurulum tamamlandığında artık Python komutlarımızı bilgisayarımızda yazabilir ve test edebilir hale gelmiş bulunuyoruz. Artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz.

Bilgisayarınıza kurulan Python sürümünü öğrenmek için Komut İstemi üzerinden (Windows > Komut İstemi) python --version komutunu çalıştırabilirsiniz.

python --version

2. İlk Python Kodumuzu Yazma ve Çalıştırma

Python ortamını kurduktan sonra ilk kodumuzu yazabilmek için istediğiniz bir klasörde ilkkod.py isimli bir dosya oluşturunuz ve Visual Studio Code ile açınız.

Dosyayı .py uzantılı kaydedebilmek için Windows pencerelerde Görünüm sekmesi altında yer alan "Dosya adı uzantıları" kutucuğunu işaretleyiniz ve ilgili dosya ismini .py uzantılı olarak düzenleyiniz.

Eğer bilgisayarınızda Visual Studio Code kurulu değilse bunun yerine Atom , Not Defteri , Notepad++ gibi istediğiniz herhangi bir metin editörünü kullanabilirsiniz.

Ardından metin editörünüz ile açtığınız dosyaya aşağıdaki kodu yazınız ve kaydediniz.

print("Kerteriz Blog ile Python öğreniyorum!")

Sırada komut istemi üzerinden ilkkod.py isimli dosyanızın bulunduğu dizini (C:\Users\ismet\Desktop\ilkders>) açınız ve aşağıdaki komutu çalıştırınız:

.py dosyanızın olduğu dizin eğer masaüstünde ilkders isimli klasördeyse cmd üzerinden komutuyla ilgili klasöre gidebilirsiniz.

Komut istemi üzerinden ilgili dosyanızın olduğu klasöre cd komutu ile gidebilirsiniz. (Ör: cd Desktop) Veya bulunduğunuz klasördeki dizin isminin yazdığı yere cmd yazarak Enter tuşuna bastığınızda komut istemi otomatik olarak bu dizin içinde açılacaktır. Tıklayınız. cd komutu hakkında daha fazla bilgi almak için

python ilkkod.py

Ekranda ki çıktının şu şekilde olduğunu görebileceksiniz:

Kerteriz Blog ile Python öğreniyorum!

Bu aşamada " 'python' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file." şeklinde bir hata alırsanız düzeltmek için Tıklayınız.

3. (Alternatif) Python Kodlarını CMD Üzerinde Yazma ve Çalıştırma

Bir önceki başlıkta Python kodlarımızı yazabilmemiz için bir dosya oluşturduk ve komutlarımızı üzerine yazdık. Bunun yerine küçük denemeleriniz için direkt olarak Komut İstemini açabilir ve komutunu çalıştırarak Python kodlarınızı yazmaya başlayabilirsiniz.

C:\Users\ismet\Desktop>python 
Python 3.7.1 (default, Dec 10 2018, 22:54:23) [MSC v.1915 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32 
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Merhaba Dünya!")
Merhaba Dünya!
>>>

Bu ekrandan çıkış yapabilmek için Ctrl+Z yi tuşlayarak veya exit() yazarak Enter tuşuna basabilirsiniz.

Last updated