# Python If Else Elif

Python koşul durumları (if else elif) konusunu işliyoruz.

Bilgisayar teknolojilerinin temelinde nasıl ki 0 ve 1 durumları varsa programlama dillerinin de temelinde algoritmaları oluşturan if ve else durumları vardır. Bu dersimizde de önemli bir aşama olan if..else konusunu anlatacağız. Koşul ifadeleri programımızda durumları kontrol etmemizi ve programlamanın seyrini değiştirmeye yarar. if , else ve elif terimleriyle mantıksal ifadeleri kullanarak bir durumun koşulu sağlaması durumunda çalışmasını gerçekleştirebiliriz.

a = 25 
b = 50

if b > a: 
  print("b büyüktür a dan")

Örnekte gördüğünüz gibi eğer b > a koşulu doğruysa program if durumunun içine girer ve ekrana metni yazdırır.

Koşul durumlarında == , != , < , <= , > , >= ifadelerini kullanabilirsiniz.

Eğer if koşulunun gerçekleşmediği durumda başka bir durumun gerçekleşmesini istiyorsak bunu else terimi ile gerçekleştirebiliriz.

sayi = 3

if sayi%2 == 0:
  print(str(sayi) + " çift sayıdır")
else:
  print(str(sayi) + " tek sayıdır")

Bu örnekte 3 sayısının tek mi çift sayı olduğunu kontrol ediyoruz. Eğer sayımız çift ise if durumu, değilse else durumu çalışacaktır. Programımızda yeri geldiğinde birden fazla durumu kontrol etmek durumunda kalabiliriz. Bunun içinde Python programlama dilinde elif terimi devreye girer.

yas = 65

if yas < 18:
  print("Ergensiniz")
elif yas >= 18 and yas < 66:
  print("Gençsiniz")
elif yas >= 66 and yas < 79:
  print("Orta yaşlısınız")
elif yas >= 80 and yas < 100:
  print("Yaşlısınız")
else:
  print("Yaş grubunuzu belirleyemedik!")

Örnekte olduğu gibi artık sadece if ve else ile kalmadık ve ara durum koşullarını da elif ile kullandık.

1. Tek Satırda If Else Elif Kullanımı

Yukarıda gördüğümüz örnekleri isterseniz tek satır ile de aradan çıkarabilirsiniz. Programınızı daha sonradan rahatça okuyabilmeniz için her ne kadar bu yöntemi tavsiye etmesek bile öğrenmenizde fayda var.

a = 20
b = 10

if a > b: print("a büyüktür b den")

Tek if kullanımını gördükten sonra şimdi de if ve else durumunu görelim.

a = 10

print("Çift sayı") if a%2 == 0 else print("Tek sayı")

İşi biraz daha zorlaştırıp daha fazla koşulu işin içine katabiliriz.

yas = 10

print("Genç") if yas > 18 else print("Bebek") if yas < 5 else print("Ergen")

2. İç İçe If Else Kullanımı

Koşullarınızı yazarken iç içe if ve else koşullarınızı yazarak daha detaylı koşul durumları oluşturabiliriz.

x = 41

if x > 10:
 print("Sayı ondan büyük")
 if x > 20:
  print("Sayı yirmiden büyük")
 else:
  print("Sayı yirmiden küçük")

3. pass Terimi Kullanımı

Yukarıdaki örneklerinde hepsinde koşullarımız gerçekleştiğinde bir komut çalıştırdık. Fakat bazen koşul gerçekleştiğinde hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Örneğin bir hata durumunu kontrol edebilir ve hata olmaması durumunda programda sadece ilerlemek işimizi görebilir. İşte bu durumlar için pass terimi devreye giriyor.

kontrol = 1

if kontrol == 0:
  print("Hata Var!")
else:
  pass

Bu örnekte programımız else koşulu içine girdi ve pass terimini gördüğü için herhangi bir komut çalıştırmadan ve hata vermeden devam ederek if-else bloku içinden çıktı.

Last updated